Systemy rejestracji i nagrywania rozmów FONTEL

 

REJESTRATORY FONTEL

Rejestratory FonTel przeznaczone są do nagrywania treści prowadzonych rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych. Urządzenia wraz z oprogramowaniem tworzą elastyczne i skalowalne narzędzie do korzystania z systemu rejestracji.

FonTel L4NET
Samodzielny rejestrator z wbudowanym twardym dyskiem obsługujący niezależnie 4 linie analogowe (PSTN/POTS)

FonTel L4NET

Rejestrator rozmów telefonicznych FonTel L4NET jest samodzielnym urządzeniem przeznaczonym do nagrywania treści rozmów z maksymalnie 4 linii telefonicznych. Zapis rozmów odbywa się na wbudowanym twardym dysku o pojemności kilku tysięcy godzin rozmów. Po zapełnieniu dysku najstarsze nagrania są automatycznie nadpisywane przez nowe.

Dostęp do nagranych rozmów umożliwiają dostarczone w komplecie programy FonTel Client i FonTel, komunikujące się z urządzeniem poprzez sieć lokalną. Połączenie rejestratora z programem FonTel otwiera dodatkowe możliwości zwiększenia pojemności i zabezpieczenia archiwum, zaawansowanego zarządzania dostępem, współpracy z PBX, rejestracji Voip i Skype i wiele innych.

Opcja detekcji poziomu głośności dźwięku umożliwia automatyczną rejestrację rozmów nie tylko ze zwykłych telefonów, ale także z radiotelefonów, radiostacji i innych urządzeń wyposażonych w wyjście audio.

Obsługa FonTel API pozwala na integrację rejestratora z innym oprogramowaniem wzbogacając je o informacje o przeprowadzonych rozmowach.

Zastosowanie

 • nagrywanie rozmów telefonicznych:
  • w domu,
  • w biurze,
  • w centrum obsługi klienta,
  • w infolinii,
  • w działach telemarketingu,
 • nagrywanie rozmów z telefonów alarmowych, interwencyjnych, zgłoszeniowych,
 • kontrola pracowników firmy.
FonTel ISDN2NET
Samodzielny 4-kanałowy rejestrator z wbudowanym twardym dyskiem obsługujący niezależnie 2 linie cyfrowe ISDN (2B+D)

FonTel ISDN2NET

FonTel ISDN2NET jest urządzeniem przeznaczonym do rejestracji rozmów telefonicznych prowadzonych na liniach cyfrowych ISDN. Rejestrator obsługuje 2 łącza BRI (2B+D) umożliwiając nagrywanie 4 rozmów jednocześnie (2 linie po 2 kanały B). Posiada wbudowany dysk twardy, na którym zapisywane są rozmowy, oraz złącza umożliwiające podłączenie rejestratora do sieci komputerowej i nadzór nad pracą rejestratora.

Dostęp do zarejestrowanych nagrań możliwy jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową (w program wbudowany został serwer WWW) lub dedykowany program FonTel Clientpracujący w systemie Windows 2000/XP/Vista/7 (zapoznaj się z możliwościami programu FonTel Client). Dostęp do rejestratora oraz nagrań jest zabezpieczony hasłem.

Rejestrator pracuje samodzielnie, wymaga jedynie podłączenia zasilania. Posiada wbudowany zegar z podtrzymaniem bateryjnym, który zapewnia dokładne oznaczanie daty i czasu rozpoczęcia nagrywanych rozmów. Dodatkowo możliwa jest cykliczna synchronizacja zegara z zewnętrznym serwerem czasu NTP.

Obsługa FonTel API pozwala na integrację rejestratora z innym oprogramowaniem wzbogacając je o informacje o przeprowadzonych rozmowach.

FonTel PRI
Samodzielny 30-kanałowy rejestrator z wbudowanym twardym dyskiem obsługujący łącze cyfrowe ISDN PRI E1 (30B+D)

FonTel PRI

FonTel PRI jest urządzeniem przeznaczonym do rejestracji rozmów telefonicznych prowadzonych na trakcie cyfrowym ISDN PRI. Rejestrator obsługuje linię PRI E1 (30B+D) umożliwiając nagrywanie 30 rozmów jednocześnie (30 kanałów B). Posiada wbudowany dysk twardy, na którym zapisywane są rozmowy, oraz złącza umożliwiające podłączenie rejestratora do sieci komputerowej i nadzór nad pracą rejestratora.

Dostęp do zarejestrowanych nagrań możliwy jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową (w program wbudowany został serwer WWW) lub dedykowany program FonTel Clientpracujący w systemie Windows 2000/XP/Vista/7 (zapoznaj się z możliwościami programu FonTel Client). Dostęp do rejestratora oraz nagrań jest zabezpieczony hasłem.

Rejestrator pracuje samodzielnie, wymaga jedynie podłączenia zasilania. Posiada wbudowany zegar z podtrzymaniem bateryjnym, który zapewnia dokładne oznaczanie daty i czasu rozpoczęcia nagrywanych rozmów. Dodatkowo możliwa jest cykliczna synchronizacja zegara z zewnętrznym serwerem czasu NTP.

Obsługa FonTel API pozwala na integrację rejestratora z innym oprogramowaniem wzbogacając je o informacje o przeprowadzonych rozmowach.

 

FonTel L1USB, L2USB, L4USB
Rejestrator obsługujący 1, 2 lub 4 linie analogowe podłączany do komputera poprzez złącze USB

FonTel L4USB

FonTel L1USBFonTel L2USB i FonTel L4USB to rejestratory rozmów telefonicznych umożliwiające niezależne nagrywanie rozmów odpowiednio z 1, 2 i 4 analogowych linii telefonicznych. Rejestratory rozróżniają rozmowy wychodzące i przychodzące, rozpoznają numer osoby dzwoniącej oraz wybierany w systemie tonowym numer telefonu rozmowy wychodzącej. Wszystkie informacje o zarejestrowanych rozmowach przechowywane są wraz z opisem, datą, godziną i czasem trwania w bazie danych. Nagranie każdej rozmowy zapisane jest w oddzielnym skompresowanym pliku dźwiękowym (pliki .WAV lub .MP3).

Dzięki opcji detekcji poziomu głośności dźwięku możliwa jest automatyczna rejestracja rozmów nie tylko ze zwykłych telefonów, ale także z radiotelefonów, radiostacji i innych urządzeń wyposażonych w wyjście audio.

Wysoką jakość dźwięku rejestrowanych rozmów zapewnia pełna separacja galwaniczna pomiędzy linią telefoniczną a komputerem oraz zastosowane filtry sprzętowe i programowe, korygujące barwę dźwięku oraz różnice w głośności rozmówców.

Rejestratory wymagają połączenia z komputerem poprzez port USB i uruchomienia na komputerze dostarczonego programu FonTel, który zapisuje rozmowy na dysku twardym komputera (zapoznaj się z możliwościami programu FonTel). Program pracując bezobsługowo "w tle" samoczynnie rozpoznaje numer linii, początek i koniec rozmowy, jej kierunek i numer telefonu. Umieszcza wszystkie te informacje w bazie danych, a nagrany przebieg rozmowy zapisuje w skompresowanym pliku dźwiękowym. Program ten współpracuje z dowolną liczbą rejestratorów pozwalając na łączenie kilku rejestratorów w jeden wieloliniowy system rejestracji.

Zastosowanie

 • nagrywanie rozmów telefonicznych:
  • w domu,
  • w biurze,
  • w centrum obsługi klienta,
  • w infolinii,
  • w działach telemarketingu,
 • nagrywanie rozmów z telefonów alarmowych, interwencyjnych, zgłoszeniowych,
 • kontrola pracowników firmy.

Wymagania

 • system operacyjny: Windows 2000 / XP / Vista / Server / 7 / Linux1,
 • port USB 1.1 lub 2.0,
 • karta dźwiękowa (zalecenie).
 
FonTel L1USB, L2USB, L4USB
Rejestrator obsługujący 1, 2 lub 4 linie analogowe podłączany do komputera poprzez złącze USB

FonTel L4USB

FonTel L1USBFonTel L2USB i FonTel L4USB to rejestratory rozmów telefonicznych umożliwiające niezależne nagrywanie rozmów odpowiednio z 1, 2 i 4 analogowych linii telefonicznych. Rejestratory rozróżniają rozmowy wychodzące i przychodzące, rozpoznają numer osoby dzwoniącej oraz wybierany w systemie tonowym numer telefonu rozmowy wychodzącej. Wszystkie informacje o zarejestrowanych rozmowach przechowywane są wraz z opisem, datą, godziną i czasem trwania w bazie danych. Nagranie każdej rozmowy zapisane jest w oddzielnym skompresowanym pliku dźwiękowym (pliki .WAV lub .MP3).

Dzięki opcji detekcji poziomu głośności dźwięku możliwa jest automatyczna rejestracja rozmów nie tylko ze zwykłych telefonów, ale także z radiotelefonów, radiostacji i innych urządzeń wyposażonych w wyjście audio.

Wysoką jakość dźwięku rejestrowanych rozmów zapewnia pełna separacja galwaniczna pomiędzy linią telefoniczną a komputerem oraz zastosowane filtry sprzętowe i programowe, korygujące barwę dźwięku oraz różnice w głośności rozmówców.

Rejestratory wymagają połączenia z komputerem poprzez port USB i uruchomienia na komputerze dostarczonego programu FonTel, który zapisuje rozmowy na dysku twardym komputera (zapoznaj się z możliwościami programu FonTel). Program pracując bezobsługowo "w tle" samoczynnie rozpoznaje numer linii, początek i koniec rozmowy, jej kierunek i numer telefonu. Umieszcza wszystkie te informacje w bazie danych, a nagrany przebieg rozmowy zapisuje w skompresowanym pliku dźwiękowym. Program ten współpracuje z dowolną liczbą rejestratorów pozwalając na łączenie kilku rejestratorów w jeden wieloliniowy system rejestracji.

Zastosowanie

 • nagrywanie rozmów telefonicznych:
  • w domu,
  • w biurze,
  • w centrum obsługi klienta,
  • w infolinii,
  • w działach telemarketingu,
 • nagrywanie rozmów z telefonów alarmowych, interwencyjnych, zgłoszeniowych,
 • kontrola pracowników firmy.

Wymagania

 • system operacyjny: Windows 2000 / XP / Vista / Server / 7 / Linux1,
 • port USB 1.1 lub 2.0,
 • karta dźwiękowa (zalecenie).

 

FonTel L1USB, L2USB, L4USB
Rejestrator obsługujący 1, 2 lub 4 linie analogowe podłączany do komputera poprzez złącze USB

FonTel L4USB

FonTel L1USBFonTel L2USB i FonTel L4USB to rejestratory rozmów telefonicznych umożliwiające niezależne nagrywanie rozmów odpowiednio z 1, 2 i 4 analogowych linii telefonicznych. Rejestratory rozróżniają rozmowy wychodzące i przychodzące, rozpoznają numer osoby dzwoniącej oraz wybierany w systemie tonowym numer telefonu rozmowy wychodzącej. Wszystkie informacje o zarejestrowanych rozmowach przechowywane są wraz z opisem, datą, godziną i czasem trwania w bazie danych. Nagranie każdej rozmowy zapisane jest w oddzielnym skompresowanym pliku dźwiękowym (pliki .WAV lub .MP3).

Dzięki opcji detekcji poziomu głośności dźwięku możliwa jest automatyczna rejestracja rozmów nie tylko ze zwykłych telefonów, ale także z radiotelefonów, radiostacji i innych urządzeń wyposażonych w wyjście audio.

Wysoką jakość dźwięku rejestrowanych rozmów zapewnia pełna separacja galwaniczna pomiędzy linią telefoniczną a komputerem oraz zastosowane filtry sprzętowe i programowe, korygujące barwę dźwięku oraz różnice w głośności rozmówców.

Rejestratory wymagają połączenia z komputerem poprzez port USB i uruchomienia na komputerze dostarczonego programu FonTel, który zapisuje rozmowy na dysku twardym komputera (zapoznaj się z możliwościami programu FonTel). Program pracując bezobsługowo "w tle" samoczynnie rozpoznaje numer linii, początek i koniec rozmowy, jej kierunek i numer telefonu. Umieszcza wszystkie te informacje w bazie danych, a nagrany przebieg rozmowy zapisuje w skompresowanym pliku dźwiękowym. Program ten współpracuje z dowolną liczbą rejestratorów pozwalając na łączenie kilku rejestratorów w jeden wieloliniowy system rejestracji.

Zastosowanie

 • nagrywanie rozmów telefonicznych:
  • w domu,
  • w biurze,
  • w centrum obsługi klienta,
  • w infolinii,
  • w działach telemarketingu,
 • nagrywanie rozmów z telefonów alarmowych, interwencyjnych, zgłoszeniowych,
 • kontrola pracowników firmy.

Wymagania

 • system operacyjny: Windows 2000 / XP / Vista / Server / 7 / Linux1,
 • port USB 1.1 lub 2.0,
 • karta dźwiękowa (zalecenie).
FonTel ISDN
Rejestrator obsługujący linię cyfrową ISDN BRI (2B+D) podłączany do komputera poprzez złącze USB

FonTel ISDN

FonTel ISDN to rejestrator rozmów telefonicznych umożliwiający nagrywanie rozmów z cyfrowej linii telefonicznej ISDN BRI (2B+D). Rejestrator rozróżnia rozmowy wychodzące i przychodzące, rozpoznaje numer lokalny oraz rozmówcy. Wszystkie informacje o zarejestrowanych rozmowach przechowywane są wraz z opisem, datą, godziną i czasem trwania w bazie danych. Nagranie każdej rozmowy zapisane jest w oddzielnym skompresowanym pliku dźwiękowym (pliki .WAV lub .MP3).

Rejestratory wymagają połączenia z komputerem poprzez port USB i uruchomienia na komputerze dostarczonego programu FonTel, który zapisuje rozmowy na dysku twardym komputera (zapoznaj się z możliwościami programu FonTel). Program pracując bezobsługowo "w tle" samoczynnie rozpoznaje numer linii, początek i koniec rozmowy, jej kierunek i numer telefonu. Umieszcza wszystkie te informacje w bazie danych, a nagrany przebieg rozmowy zapisuje w skompresowanym pliku dźwiękowym. Program ten współpracuje z dowolną liczbą rejestratorów pozwalając na łączenie kilku rejestratorów w jeden wieloliniowy system rejestracji.

Zastosowanie

 • nagrywanie rozmów telefonicznych:
  • w domu,
  • w biurze,
  • w centrum obsługi klienta,
  • w infolinii,
  • w działach telemarketingu,
 • nagrywanie rozmów z telefonów alarmowych, interwencyjnych, zgłoszeniowych,
 • kontrola pracowników firmy.

Wymagania

 • system operacyjny: Windows 2000 / XP / Vista / Server / 7 / Linux1,
 • port USB 1.1 lub 2.0,
 • karta dźwiękowa (zalecenie).
Cennik
 
Rejestrator Połączenie Liczba linii Rodzaj linii Cena netto      Cena brutto
FonTel L1USB USB 1 analogowa 550 zł          676,50 zł
FonTel L2USB USB 2 analogowa 800 zł          984,00 zł
FonTel L4USB USB 4 analogowa 1 400 zł       1 722,00 zł
FonTel ISDN USB 1 x 2B+D ISDN 850 zł       1 045,50 zł
FonTel L4NET Ethernet 4 analogowa 2 400 zł       2 952,00 zł
FonTel L4NET/3 1 Ethernet 3 analogowa 2 200 zł       2 706,00 zł
FonTel L4NET/2 1 Ethernet 2 analogowa 2 000 zł       2 460,00 zł
FonTel L4NET/1 1 Ethernet 1 analogowa 1 800 zł       2 214,00 zł
FonTel ISDN2NET 3 Ethernet 2 x 2B+D ISDN 2 900 zł       3 567,00 zł
FonTel ISDN2NET/1 2,3 Ethernet 1 x 2B+D ISDN 2 200 zł       2 706,00 zł
FonTel PRI 3 Ethernet 1 x 30B+D ISDN PRI E1 6 800 zł       8 364,00 zł
FonTel Archiver 3 Ethernet --- --- 2 800 zł       3 444,00 zł

 

1 Możliwość późniejszej rozbudowy o kolejne linie (do 4) w cenie 200 zł netto za linię.

2 Możliwość późniejszej rozbudowy do wersji 2-wejściowej w cenie 700 zł netto.

3 Rozbudowa do wersji Rack 19" w cenie 90 zł netto.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję cookies z tej strony

Centrale telefoniczne